Seuneu

naha eta letah
meni beureum….
beureum pisan
ngagupay kamana mana
sakahayangna

hurung tengah poe
oge hurung tengah peuting
euweuh reureuhna
ngalentab naon naon di hareupeun

seuneu gening
Masya Allah, seuneu gening
naha ieu teh naraka
seuneu di mamana
hurung …. hurung
luhur …. luhuuur pisan
tilu tangkal kalapa
jeung panaaaaas

duh cilaka, Gusti
saratus dalapan lima geus teu walakaya
gening Gusti ieu teh di dunya
sieun Gusti
sieun

Cag,
11 Feb 2009, 8.35pm
tungkul, mieling korban seuneu naraka dunya di Victoria

aussi_fire_car_DW_V_749409g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *