Anita Subramaniam

Saderek. 

Wengi ieu, Jumaah, sim kuring ngajanteng molototan tipi. Sanes nitenan MU, pan si Budi na ge teu bisa mengbal da bal nu lian na bitu ti heula. Lain oge merhatikeun Persib, maung Bandung, da di Bandung ayeuna mah euweuh maungan. Molototan tipi teh alatan aya BandungTV nu nyuguhkeun hiji acara maneuh, cianjuran. Na nya asa waas.

Nu langkung reueus mah nu nembangkeunnana. Hiji mojang. Disebat geulis, asa teu pati. Hese disebut geulis teh, rada teu puguh atuda. Nganggo kabaya sareng digelung ge asa teu nyari sareng pameunteu. Sanes pameunteuna nu kirang mencrang, mung katawis weh da anjeunna teh sanes urang Sunda. Namina wae Anita Subramaniam. India sapertosna mah.

Nanging, mangga saderek dangukeun haleuangna, sababaraha kawih di acara eta. Masya Allah, meni pas pisan, teu jiga urang asing. Soantenna halimpu. Cengkok Cianjuranna jigana mah merenah (‘jigana’, ma’lum lain ahlina). Artikulasina bentes. Basa Sundana eces, jiga nu tos mangtaun-taun aya di Bandung. Padahal mah diwawancara na ge nganggo basa Inggris.

Reueus pisan, urang asing ngahaleuang jeung ngamumule budaya urang, tapi urang sorangan teu nolih saeutik-eutik acan. Coba urang talungtik geura naha Sunda teh masih jadi jatidiri urang:
Hiji: saha diantawis saderek nu masih keneh ngobrol nganggo basa sunda dugi ka kiwari? Tiasa dietang ku ramo nu sapuluh siki jigana mah (sae upami langkung mah).
Dua: naha aya palaputera nu masih keneh tiasa nyarios sunda? Punten, pun anak wae nyebat ‘cicaheum’, ‘nyengseret’, ‘heuheuy deudeuh’ wae hesena audzubillah.
Dua satengah: mun aya patarosan palajaran basa Sunda, ka saha kedah narosna? Bojo? Caroge? Ibu? Rama? Atanpi tukang sayur?
Tilu: aya keneh kaset Mang Koko henteu di rak di bumi? Boa-boa teu apal saha Mang Koko teh. Nya teu terang Mang Koko mah, naha masih apal Tati Saleh, Ijah Hadijah, Barman Sahyana, Utun Ukok? Boro-boro. (Horseh, sayah mah masih inget). Kumaha mun Darso, Nining Meida, Deti Kurnia?
Opat: naha masih keneh sok nyeredet teu hate teh ngadangukeun degung di kariaan?
Lima: naon nu disebat undak usuk basa teh? “Abdi pan nembe tuang, tuang bapa mah neda na engke wae”. Leres teu eta kecap teh.
Genep: komo mun ditaros ku Kang Hasan Shohih mah: “anak embe disebut naon? Anak kutu disebut naon? Ari wanci meletek srangenge teh jam sabaraha? Hideung teuing disebut naon? Ari hejo?”
Tujuh, dalapan, salapan jeung sapuluh mah keun we keur engke deui wae. Da pasti jawabanna teh: ‘Ampyuuun… taluk aing mah’.

Kumaha dina tuangeun? Aya keneh nu sok hanaang, lajeng nyuruput lahang? Dina meja aya teu beuleum sampeu sareng gula kawung, disurung cai sabekong? Ngampar samak di buruan botram, ngalimed ku lalaban, bangsa dadaunan, poh-pohan, hihitutan. Paling nu apal mah kangkung wungkul. Padahal aya paria, jaat. Genjer wae ayeuna mah hese. Jengkol jeung peuteuy sapapan (‘lengkap dengan ulatnya’) masih arapal kanu beuki mah. Sanguna ge sangu beureum, dina nyiru diamparkeun daun cau. Celebek gening cimplung dianclomkeun kana sambel goang, ditambih ulukutek leunca. Seuhah-seuhah, ngageroan : ‘Jang cik kadieukeun eta goyobod teh jang Abah. Ema mah eta we bandrek’. Ari itu barudak ribut marebutkeun naon ta teh? Cangkaruk atawa sasagon. Kolonang-kolonang teh tukang es lilin keur ngeundeuk-ngeundeukkeun gorobagna. Kumaha cobi?

Ayeuna dina sastra. Aya nu apal teu dupi Aam Amilia teh saha? Masih keneh kenal Yoseph Iskandar? Dupi Wa Kepoh? Dina ulinan budak pan aya sorodot gaplok, gatrik, galasin.

Paling, sadayana ge ngan ukur ‘kenangan masa laly’. Eta jigana nya hiji tanda kabudayaan Sunda aya dina jungkrang kapunahan. Nya kudu kumaha deui atuh? Naha teu bisa kituh dibalikan deui ku urang ayeuna nu dialaman baheula?

Reueus nya mun aya sandiwara radio Wa Kepoh deui: ‘Nini buyut ratu’ atawa ‘Lawang saketeng’. Atanapi pagelaran wayang golek di Rumentang Siang (untung aya TPI baheula jeung Youtube – search geura). Iraha deui nya aya pasanggiri calung atawa rampak kendang?

Tapi da hese mun urangna keur ngumbara ka tanah batur. Ulah waka na nagri batur, ka propinsi tatangga wae nu deukeut, Jakarta, geus hese nerapna. Komo deui nanjeurkeun budaya jeung basa Sunda ka nagara deungeun. Padahal budaya Sunda teh linuhung lin.

Cing para saderek, kedah kumaha deui ieu teh.

Cag, 31 Juli 2009, mun teu lepat mah ayeuna teh Rewah. Wanci tengah peuting.

Punten ah judul sareng eusina teu patos nyambung. Eta mah dihaja, he…he…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *