5 Lagu Sunda Upit Sarimanah berjudul Binatang

Sewaktu memulai aktivitas menulis beberapa tahun lalu, ada satu hal yang membuat galau: Ide mampet. Hal yang membuat aktivitas menulis berkurang. Namun, semangat selalu datang lagi jika berpikir bahwa penulis lagu-lagu Sunda yang sering didengar itu rasanya tidak pernah kehilangan ide.

Contoh adalah apa yang di”haleuangkeun” SInden Upit Sarimanah. Beliau ternyata banyak membawakan lagu Sunda dengan ide atau judul dari binatang atau satwa. Meski sederhana, syair lagu itu kalau “dilenyepan” (diresapi) ternyata memiliki makna.

Bagaimana coba? Dari tema atau mengambil satwa saja sudah bisa menjadi ide-ide sebuah lagu. Makanya, jangan patah semangat jika tidak ada ide.

Inilah sepuluh lagu-lagu Sunda itu Upit Sarimanah berikut liriknya

1. Entog mulang

Sinden: Titim Fatimah, Upit Sarimanah
Artinya: Angsa pulang.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=cVyyJqjOCfU]

Entog mulang (versi Titim Fatimah)
Coyor panon pangerodan
Centik halis pangamitan
Nyeri peurih geus kapanggih
lara wirang geus kasorang
sono bogoh da geus kalakon
Anteurkeun kuring anteurkeun
Alah…alah…alah jangkung
Anteurkeun ka bale pulang
geura-geura nya emang, geura-geura nya emang
Emang-emang-emang-emang….mulang
Ey…ey….ey,ey.ey.ey.ey.ey
Taya tongkrong matak kolong
ngojengkang ngajingjing hayam
Kaditu agan ka dieu agan
manan abong abong teuing
Manan nyeuri nyeuri teuing
Entog kuring kadieukeun
Entog kuring pangleupaskeun
Da pangleupaskeun
Cai mulang cai maling
Cai ngocor da katepian
Bingung mulang bingung balik
Jeung ngaracak pipikiran
Kajeun teuing teu disamping
Supaya mah karembong bae
Kajeun teuing teu disamping
Supaya mah karembong bae
Entog mulang (versi Upit Sarimanah)
Kajeun gincing kajeun mulang ngalongkewang
Abdi mah anteurkeun bae
anteurkeun ka nagarana nagara anu baheula
Nagara anu baheula..alah …
alah jangkung……
Kajeun ka urugan gunung
Geningan emang, emang-emang
Urugan gunung
Ey…ey.eyeyeyeyey
Toyod tongrong blos ka kalong kojengkang ngajingjing hayam
Kaditu agan ka dieu agan
mana abong abong teuing
Mana nyeuri nyeuri teuing
Entog abdi pangmeuntaskeun
Entog abdi kamanakeun da kamanakeun jungjunan
Hayang nyeupah daun seureuh
Ambeh neureuy da
hayang leumpang jeung beubeureuh
ambeh tiis pikir kuring
cai kopi tanpa gula ari pait-pait
can ku hati amat cinta
sakit-sakit datang juga
Bareto kuring ka bogor
ayeuna mah ka leuwiliang
Bareto abdi ka bongbroy
ayeuna kanyeuyeurian

2. Tumbila diadu boksen

Artinya: Kutu beradu tinju

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=DnFRiuUIEUk]

Tumbila diadu boksen
Melak waluh di palataran
paranti urang ngiuhan
can wawuh mah sok ngahelaran
geus wawuh mah bet ngajauhan
Tumbila diadu boksen
ditonjokan ku adina
beuki lila beuki bosan
atuda geus aya gantina
Tangkal nangka tong dituaran
komo lamun dipotongan
henteu suka diuar-uar
majarkeun urut popotongan
umbila diadu boksen
ditonjokan ku adina
beuki lila da beuki bosan
atuda geus aya gantina
Asa suung bet asa supa
Asa peupeundeuyan leuweung
Asa embung so asa suka
sok asa diheureuyan deungeun..

3. Ekek paeh

Artinya: Matinya burung nuri

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=hK_noK1YVUs]

Ekek paeh
Ekek paeh dina awi
nyangsang dina kibangbayang
eta ari bangkena teh
dikubur handapeun pala
Kapinis nu ngagarimbung
Walet anu maracokan
Rigincing badan sorangan
Kuring nyuuh na tutunggul
Kaiuhan ku samoja
Kembangna marangkah bodas
Nu geus ligar maruragan
Nu geus ligar maruragan marengan keclak cipanon
Maseuhan taneuh kuburan
Mugga Gusti Maha Suci nangtayungan ka umatNa
Anu sae anu awon sadaya tunggal makhlukNa
Deudeuh teuing duh jungjunan
sanajan ngan kari tulang, panutan
Kulit daging ilang musnah
WUjud dibungkus ku bumi
Tapi anjeun tetep langgeng
nyanding dina hate kuring, panutan
hate kuring sedih peurih
ari ras anjeun geus euweuh
Kamana neangananan
nu nyaah ngan kari ngaran
itu salah ieu lain lir ngudag mah
Ngudag kalangkang

4. Oray welang

Artinya: Ular belang

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=hgVY9NDVCrM]

Oray Welang
Abdi gering ngantosan panutan sumping
mun teu suka, cik wakca satarabasna
mun micinta, cik naon tawis socana
sanes dunya barana, mung hoyong laksana
Oray welang ngaleor ka Cimandiri
na teu melang panutan ka diri abdi
Teungteuingeun panutan direbut deungeun
abdi ceurik da sesah muntanganana
mun disusul sok inggis ambon sorangan
abdi kabungbulengan salalawasna
Oray welang ngaleor ka Cimandiri
na teu melang panutan ka diri abdi
Oray welang….

5. Bajing luncat

Artinya: Tupai melompat

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=y2-ULk94gvE]

Badjing Luncat
bajing luncat, bajing luncat ka astana aduh
abdi lepat narosan teu ti anggalna
ahing luncat, bajing luncat ka astana ieuh
abdi lepat narosan teu ti anggalna
ku teu sangka salira bet luas pisan
teu hawatos ka nu deuh sok ngantos-ngantos
api-api teu emut kana pasini
pasini pakait ati leuh pakait ati
salira mah sugan teh dulang tinande
nu dipiceun cenah ge majar katimu
teu terang mah tos caket tek direndengkeun
moal lipur ku sataun leuh nambaannana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *